Zaznacz stronę

Dane podstawowe

INTER BALT Sp. z o.o.
ul. Stągiewna 18
80-750 Gdańsk
Tel. 58 300 96 50
Fax 58 346 22 40

NIP 583-28-40-894
REGON 192984390

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000182526
Wysokość kapitału zakładowego 2.981.000,00 PLN

info@interbalt.pl
www.interbalt.pl

INTER BALT Sp. z o.o.
Oddział w Szczecinie
ul. Gdańska 20 K
70-661 Szczecin
Tel. 91 431 07 50
Fax 91 462 38 53