Zaznacz stronę

Spółka

Powstanie INTER BALT na początku 2004 roku było efektem działań restrukturyzacyjnych Spółki Akcyjnej Węglokoks w Katowicach.

Spółka powstała na bazie dwóch samodzielnych oddziałów morskich, wraz z czterema biurami portowymi katowickiego eksportera węgla kamiennego w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Biura były zlokalizowane blisko nabrzeży portowych Portu Północnego w rejonie Basenu Górniczego w Gdańsku oraz na terenie Terminali Masowych w wymienionych wyżej miastach.

INTER BALT rozpoczęła działalność od kompleksowej obsługi spedycyjnej węgla w polskich portach morskich. W krótkim czasie znacząco zdywersyfikowała zakres oferowanych usług i umocniła swoją pozycję na rynku. Do dotychczasowych usług dodano krajową i międzynarodową obsługę spedycyjną różnorodnych towarów masowych i drobnicowych w eksporcie, imporcie, obrocie wewnątrzwspólnotowym i tranzycie. Spółka poszerzyła zakres działalności o agencyjną obsługę statków w portach morskich, czarterowanie statków, handel węglem na rynku krajowym oraz prowadzenie punktu sprzedaży węgla grubego.

Spółka INTER BALT po ponad 10 latach samodzielnego funkcjonowania wypracowała sobie stabilną pozycję i  jest znana jako niezawodny partner ds. logistyki, spedycji krajowej i międzynarodowej oraz przedsiębiorstwo agencyjne, obsługujące armatorów statków w portach i stoczniach. W tym czasie zespół wykwalifikowanych pracowników obsłużył spedycyjnie ponad 70 milionów ton towarów masowych, przede wszystkim w transporcie poprzez polskie porty morskie.

Nagroda w kategorii Bulk Ship Agent INTERNATIONAL BULK JOURNAL Londyn, 2016