Zaznacz stronę

Agencja żeglugowa

Obsługę maklerską statków we wszystkich polskich portach morskich i stoczniach wykonuje Zespół Agencji Żeglugowej INTER BALT. Realizuje on umowy agencyjne, na mocy których podejmuje się przedstawicielstwa armatorów statków w polskich portach morskich. Spółka prowadzi działania na koszt i w imieniu armatora, jako agent morski w prawach i obowiązkach związanych z zawinięciem jego statku do polskiego portu morskiego lub stoczni.

Zgodnie z Kodeksem Morskim i obowiązującymi zasadami Spółka jest uprawniona do działania w imieniu i na rzecz armatora:

  • w kontaktach z urzędami i podmiotami zarządzających portami morskimi,
  • starając się o wszelkie świadczenia związane z przyjściem, postojem i wyjściem statku,
  • zawierając umowy przewozu, ubezpieczenia morskiego oraz przeładunku i składu,
  • wystawiając konosamenty,
  • odbierając i regulując wszelkie należności związane z zawinięciem statku do portu i przewozem ładunku lub pasażerów.

Spółka ma również prawo do dochodzenia w imieniu armatora roszczeń wynikających z umów przewozu i wypadków morskich.

W ciągu wieloletniej działalności obsłużyliśmy agencyjnie tysiące statków o tonażu od około 1000 DWT do ponad 100 000 DWT w portach morskich i stoczniach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Usługi agencyjne obejmują obsługę statków remontowanych w stoczniach oraz tych przewożących między innymi: węgiel, koks, kruszywo, ładunki specjalne (ponadgabarytowe), biomasę, złom, ładunki drobnicowe i ładunki płynne.